till huvudmenyn

Avinstallering - Steg 2

Version 1.24.4

radera arbetsmapp

allt har raderats

Radera skriptmappen
"/data/web/1/000/054/587/220485/htdocs/elterntrauer/"
manuellt.

en nivÄ upp